22.9.2020. Novi (drugi) ciklus predavanja

Nismo dočekali bolju epidemiološku situaciju da organiziramo dugo planiranu plenumsku diskusiju, ali nismo ni odustali od podizanja razine znanja (ključno za kvalitetnu obnovu Zagreba) niti od kontinuiranog rada na podizanju razine svijesti o riziku od potresa (ključno za budućnost).

Stoga smo za unaprijed rezervirani datum 22.9. (šest mjeseci nakon potresa) organizirali niz predavanja od kojih će neka biti ''live'' i moći će se pratiti preko poveznice, a ostala će se snimiti i postaviti na internet stranice Građevinskog fakulteta, HKIG i HCPI-a (zajednička organizacija). Poveznica (link) za predavanja i svi detalji će biti dostupni u ponedjeljak 21.9. (dan prije), a u nastavku su obrisi trenutnog plana:

 

Predavanja koja će se moći izravno pratiti 22.9.:

 

9:00: Stjepan Lakušić: Uvodni govor

 

9:15: Andrew Charleson: Retrofitting: improving the seismic performance of masonry buildings.

Eminentni svjetski stručnjak koji će prezentirati iskustva s Novog Zelanda u obnovi zidanih zgrada koja se mogu izravno povezati sa potresom u Zagrebu. U nastavku je kratki opis predavanja na engleskom jeziku te životopis predavača. Lecture mainly presents the approaches to retrofitting from a New Zealand perspective. New Zealand, which has a relatively high level of seismicity has had a lot of experience of URM buildings suffering earthquake damage, as well as experience retrofitting such buildings. After introducing the topic, in this practically-orientated and highly-illustrated presentation, typical damage to masonry buildings during the 2011 M7.1 Christchurch earthquake is presented. This leads onto a discussion of the force paths in a simple URM building in order to understand the requirements for an adequate retrofit. Then, following a discussion on different retrofit approaches, numerous examples of retrofitted buildings are shown. The presentation, which is suitable for both Engineers and Architects, concludes by sharing resources that are valuable for both practitioners and academics.

Andrew Charleson has recently retired as an Associate Professor, School of Architecture, Victoria University of Wellington, New Zealand.  He has taught the subject of architectural structures in lecture theatre and studio settings for over 30 years. Prior to that he worked as a structural engineer. Andrew has two main strands of research interest. The first strand, how structure can enrich architecture, was brought together in the book Structure as Architecture: a Source Book for Architects and Structural Engineers. The first edition was published by Elsevier in 2005, and the second by Routledge in 2014. The second research strand relates to earthquake engineering. In 2008 his book Seismic Design for Architects: Outwitting the Quake was published by Elsevier, and he is the co-author of Seismic Isolation for Architects, published by Routledge in 2016.

 

11:00: Željko Uhlir: Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Iz prve ruke, od jednog od glavnih aktera kreiranja zakona, osvrt na probleme u procesu pisanja, što se očekuje u primjeni, što će se definirati kroz program mjera i očekujemo li kontinuirane promjene Zakona prema povratnim informacijama sa terena.

 

Pauza

 

12:00: Dražen Aničić: Šest mjeseci nakon potresa  –  promašaji i pogreške vlasti

Emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini (od 2004.) koji je magistrirao i doktorirao na temi potresnog inženjerstva i na osječkom Građevinskom fakultetu predavao predmet Potresno inženjerstvo. Izravno je sudjelovao u pregledima oštećenih zgrada nakon potresa u Crnoj Gori, Kninu i Stonu, ali i nazočio posljedicama velikih potresa: San Fernando, Kalifornija 1972., Furlanija, Italija, 1976., Loma Prieta, Kalifornija 1989. Nakon crnogorskog potresa 1979. godine bio je glavni projektant konstrukcija i nadzorni inženjer na obnovi građevina – kulturnih dobara u Dubrovniku (1981. – 1990.). Sudjelovao je u brojnim aktivnostima vezanim za ublažavanje posljedica potresa, bio je glavni tajnik EAEE, European Association for Earthquake Engineering (1982. ‒1994.) i predsjednik Tehničkog odbora 548 Konstrukcijski eurokodovi pri HZN-u. Na temelju dugogodišnjeg iskustva, u svom zadnjem javnom istupu, planira istaknuti pogreške koje su napravljene sa ciljem da se izbjegnu u budućnosti.

 

13:00: Mihaela Skurić: 40 godina iskustva iz obnove Dubrovnika.

Ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika, koji se često spominje u raspravama o obnovi Zagreba, će se osvrnuti na neprocjenjiva iskustva iz obnove Dubrovnika nakon potresa u Crnog Gori 1979. godine. Posebice će se istaknuti potencijalni problemi na koje bi trebalo obratiti pažnju pri planiranju obnove Zagreba.

 

14:00: Domagoj Damjanović, Joško Krolo i Ivan Duvnjak: Metode i rezultati ispitivanja zidanih građevina

Laboratorij za ispitivanje konstrukcija u sklopu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima neprocjenjivo iskustvo u ispitivanju konstrukcija i raspolaže sa brojnim rezultatima ispitivanja ziđa prije i poslije potresa. Napravljen je osvrt na metode, postupke i rezultate ispitivanja postojećih zidanih građevina sa posebnim naglaskom na rezultate koji mogu pomoći stručnjacima u procesu obnove.

 

15:00: Iva Dasović, Marijan Herak, Ines Ivančić i Snježan Prevolnik: O potresima i seizmologiji – što bi jedan inženjer trebao znati.

Prvo od nekoliko predavanja kolega s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Geofizičkog odsjeka, koji su neosporni autoritet u području seizmologije. Zajedno sa Seizmološkom službom (osnovanom prije više od 35 godina) kontinuirano rade na ovoj problematici, a predavanje pokriva osnovne pojmove ključne za razumijevanje učinaka potresa. Primjerice, kako i gdje nastaju potresa, seizmički valovi, lociranje i određivanje jakosti: magnitude i intenzitet (što je što i u kakvim su odnosima), zagrebačka serija potresa 2020. (kratki osvrt) i slično.

 

16:00: Miroslav Nastev: Ocjena seizmickog rizika od potresa u urbanim sredinama

Dr. Miroslav Nastev je istražiivač na odsjeku za Javnu Sigurnost (Geoscience for Public Safety) Geološkog Zavoda Kanade (Geological Survey of Canada) u sklopu Ministarstva za Prirodne Resurse (Natural Resources Canada) u gradu Kuebek (CND). Doktorirao je 1998. na Sveučilištu Laval u Kuebeku (CND), magistrirao u Institutu za Zemljotresno Inžiinjerstvo 1986. Od 1981. do 1986. godine Dr. Nastev je radio u Institutu za Zemljotresno Inžiinjerstvo u Skoplju, a od 1986. do 1989 je bio na dužiim studijskim prestojima na Univerzitetu Kyoto (Japan), Univerzitetu Columbia (SAD) i Univerzitetu Texas A&M (SAD). Istovremeno je dodatni profesor na univerzitetima Laval, INRS, London i Chicoutimi (CND) i Institutu za Zemljotresno Inžinjerstvo u Skoplju. Dr. Nastev je šef tima za razvoj web platforme ER2 - Rapid Risk Evaluator koja se koristi za brzu procjenu rizika od prirodnih nepogoda u urbanim sredinama u Kanadi. Pokušati će nam približiti sustav koji koriste i kako ta iskustva s mogu primijeniti u Zagrebu ili Hrvatskoj. Naglašava da je razumijevanje seizmičkog rizika neophodno za pripremu dugoročne strategije za prevenciju i ublažavanje posljedica u urbanim sredinama izloženim potresima. To se znanje koristi za pripremu planova za brzo reagiranje u izvanrednim situacijama, za povećanje sposobnosti oporavka zajednice nakon potresa, kao i za rukovođene akcije službe civilne zaštite odmah nakon potresa. Poseban osvrt ovog predavanja je na iskustvu razvoja web-aplikacije, ER2 - Rapid Risk Evaluator, prikladne za širu primjenu tako da izlazni rezultati procjene rizika budu direktno dostupni onima kojima su najvise potrebni: sudionicima u sustavu civilne zastite.

 

 

Predavanja koje će se snimiti naknadno:

 

Svetlana Brzev: Seizmička nosivost i pojačanje konstrukcija zgrada od nearmiranog ziđa

Prof. dr Svetlana Brzev ima preko 30 godina međunarodnog profesionalnog iskustva vezanog za seizmičku analizu, projektiranje i pojačanje armiranobetonskih i zidanih konstrukcija. Od 2017. je profesor na University of British Columbia u Vancuveru (Kanada), a od 2000.-2016. je bila profesor na British Columbia Institute of Technology (BCIT), isto u Vancuveru. Dr. Brzev je član Tehničkog odbora odgovornog za izradu normi za projektiranje zidanih konstrukcija u Kanadi (CSA S304), a član je i Tehničkog odbora za razvoj propisa za aseizmičko projektiranje zidanih konstrukcija za novu generaciju Eurokoda 8. Dr Brzev je bila član Upravnog odbora udruženja The Masonry Society u SAD a bila je direktor i potpredsjednik za Earthquake Engineering Research Institute (EERI). Trenutno je jedan od direktora International Association for Earthquake Engineering (IAEE). Objavila je više od 100 znanstvenih i stručnih radova i koautor je tri udžbenika na temu zidanih i armirano betonskih konstrukcija koji se koriste u Kanadi. Svoje ogromno iskustvo će probati sažeti u radu fokusiranom na probleme nakon potresa u Zagrebu. Cilj ovog predavanja je da predstavi pregled očekivanih mehanizama ponašanja i loma konstruktivnih elemenata zidanih konstrukcija pod djelovanje potresa zemljotresa u kontekstu važećih propisa (Eurokod 8). Osvrnut će se na procjenu ukupne površine zidova u svakom horizontalnom pravcu u odnosu na površinu tlocrta (wall density), što predstavlja značajan pokazatelj seizmičke otpornosti postojećih zgrada. Razmotrit će se i efektnost metoda za seizmičko pojačanje zidanih konstrukcija na osnovu toga kako su se pokazale u prošlim potresima u svijetu, kao i izazovi u vezi praktične primjene nekih od popularnih tehnika ojačanja zidanih konstrukcija.

 

Mario Bačić, Tomislav Ivšić, Meho Saša Kovačević: Važnost geotehnike kao sastavnog dijela potresnog inženjerstva

Stručnjaci sa Zavoda za Geotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su napravili osvrt na trenutno zanemarenu temu pri obnovi Zagreba, a koju je neizbježno uvažiti prilikom projektiranja i saniranja seizmički otpornih građevina. U predavanju će se dati sveobuhvatni prikaz ključnih aspekata geotehničkog potresnog inženjerstva uključivo utjecaj lokalnog tla na seizmičku pobudu, kao i nestabilnosti tla u vidu likvefakcije i klizišta.

 

Nenad Bijelić: An introduction to Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) with a glimpse of Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE)

Dr. Bijelić trenutno radi na Švicarskom federalnom institutu u Lausanni (EPFL) u Švicarskoj, a doktorirao je na sveučilištu Stanford University, SAD na temi potresnog inženjerstva. U predavanju će dati osvrt na neke od trendova istraživanja u svijetu odnosno na što se moramo pripremiti. Predavanje će biti na hrvatskom, a u nastavku je kratki opis na engleskom jeziku. One ofK the main goals of structural earthquake engineering analyses is to ensure that a structure withstands future ground shaking with a satisfactory performance. Hence, a fundamental question in earthquake engineering is what level of ground shaking should be considered in such analyses. There are many challenges involved in answering this simple-to-pose question which stem from the complexity of earthquake processes. Particularly, there are significant uncertainties about the location, size, and intensity of shaking of future earthquakes. This lecture will discuss Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) as a formal tool for overcoming these challenges and providing an explicit description of distribution of future shaking at a given site. First, an overview of the Performance-Based Earthquake Engineering (PBEE) methodology will be provided along with how PSHA fits into the PBEE framework. To facilitate the discussion of earthquake hazard, conventionally used measures of ground motion intensities will be presented stressing the distinction between an earthquake event and the resulting ground motions. Given that PSHA is a probabilistic method, the probabilistic tools underpinning the method will be briefly discussed. This will be followed by discussion of key ingredients of PSHA and how they are combined in an example calculation. The lecture will conclude with a future outlook of PSHA.

 

Tomić Igor: Modeliranje nelinearnog seizmičkog odgovora povijesnih zidanih građevina pomoću Equivalent frame modela (uključujući problematiku zgrada u nizu ili bloku)

Kolega Tomić radi na  Švicarskom federalnom tehnološkom institutu u Lausanni na katedri za Potresno inženjerstvo i dinamiku konstrukcija sa fokusom na teme modeliranja seizmičkog odgovora povijesnih zidanih građevina. Prije je završio postdiplomski specijalistički studij „Strukturalne analize povijesnih građevina i spomenika“ (SAHC – Structural Analysis of Historical Constructions and Monuments) na Tehničkom sveučilištu u Pragu i Politehničkom sveučilištu u Barceloni te je radio u kompaniji „Spegra inženjering d.o.o“. U predavanju će se staviti naglasak na važnost kombiniranja odgovora konstruktivnih elemenata u ravnini i van ravnine i važnost veza između konstruktivnih elemenata (zid-zid; pod-zid; krov-zid) i modeliranja istih. Posebice će biti obrađene specifičnosti ponašanja nizova zgrada (ili zgrada u bloku) u potresu što je jedan od ključnih problema prilikom analize oštećenih donjogradskih zgrada. Kolega već godinama radi na toj problematici, a napisati će i poglavlje u Priručniku koji ubrzo očekujemo.

 

 

Predavanja u pripremi:

 

Davor Grandić: Novosti u sljedećoj generaciji Eurokoda.

Predavanje kolege sa Građevinskog fakulteta u Rijeci koji nam već godinama olakšava primjenu važećih normi. Trenutno vodi tehnički (pod)odbor TO 548/PO 8 (potres) pri Hrvatskom zavodu za norme, a poslije potresa je pokrenuo postupak izmjene nacionalnog dodatka HRN EN 1998-3:2011/NA:2011. U predavanju će se osvrnuti na novine koje donosi nova generacija Eurokoda pri čemu je realno da će nas promjene ''zahvatiti'' u procesu obnove (nadajmo se na pola) što je potrebno imati na umu.

 

Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević, Miodrag Drakulić: Zaštita od požara zgrada kulturne baštine

Projektiranje zaštite od požara u građevinama najčešće se provodi primjenom preskriptivnih pravila propisanih regulativom. Međutim, kada se radi o obnovi zgrada kulturne baštine, takav pristup je gotovo nemoguće primijeniti. S druge strane, pristup projektiranju, koji se bazira na ciljanim svojstvima (tzv. performace-based design) može rezultirati minimalnim i racionalnim izmjenama koje zadovoljavaju 2. temeljni zahtjev za građevinu, sigurnost u slučaju od požara, a istovremeno postižu i ostale ciljeve obnove takvih zgrada. Stručnjaci s poslijediplomskog sveučilišnog studija Požarno inženjerstvo dat će osvrt na probleme, koji proizlaze iz zahtjeva i ograničenja hrvatske regulative u ovom području te mogućnosti projektiranja zaštite od požara prilikom obnove zgrada kulturne baštine. Prikazat će se rješenja primijenjena na nekim svjetski poznatim građevinama (npr. Shaekespeares Globe Theatre u Londonu i sl.).

 

Bojan Milovanović, Marina Bagarić: Prilika za smanjenje potrošnje energije uz seizmičku obnovu zgrada.

Možemo li i na koji način iskoristiti priliku da se napravi ono što je već trebalo biti napravljeno - konstruktivna sanacija zgrada istovremeno s energetskom obnovom? Napravit će se osvrt na moguće tehnologije energetske obnove i moguće uštede energije u zgradama centra grada. Dodatno, prikazati će se ograničenja u mogućnostima obnove.

 

Osim navedenog u pripremi su predavanja o metodama sanacija i rekonstrukcija, lokalnim proračunima pojedinog tipa zahvata (''torket'', FPR i slično), o oštetljivosti AB konstrukcija i štetama na zgradama i/ili AB mostovima uz osvrt na robusnost, primjeni ostalih (novih) materijala u rekonstrukcijama zgrada, o različitim iskustvima iz prakse, a posebice iskustvima iz Italije i slično. Također, intenzivno se razgovara sa kolegama na drugim građevinskim fakultetima u Hrvatskoj, ali i šire (Makedonija, Slovenija i slično) da se napravi pregled istraživanja koja bi mogla pomoći u obnovi Zagreba. Ključno je ne zaboraviti iskustva koja imamo, a posebice recentna iz potresa u Stonu te poplava u Gunji. Predavanjima nedostaje dodatni doprinos kolega arhitekata, ali ostalih struka, što će se pokušati obraditi u sljedećem ciklusu. Svi koji misle da mogu doprinijeti znanjem i iskustvom obnovi Zagreba su pozvani. Vjerujemo da ćemo predavanja postaviti na internet stranice početkom listopada zajedno sa predavanjima iz ovogodišnjih Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva (''Opatije'') koji su planirani 1. i 2.10.2020.

Naravno, nastavljamo u istom duhu i novi ciklus planiramo za devet mjeseci nakon potresa (pred Božić), a ubrzo ćete dobiti i prvu obavijesti o prvoj Hrvatskoj konferenciji za potresno inženjerstvo (1st Croatian Conference on Earhquake Engineering) koja će se održati 22.3. na godišnjicu potresa u Zagrebu sa motom: znanjem pomoći obnovi Zagreba.

 

 

 

22.7.2020. Webinari/Savjetovanja/Predavanja/...

Nakon potresa u ožujku organizirani su brojni ''webinari'', savjetovanja, predavanja, seminari i slično s cilje što bolje reakcije nakon potresa. S vremenom se već skupila velika količina korisnih materijala koje smo pokušali sistematizirati na ovim stranicama za korist svima u procesu obnove. Postoje brojni korisni materijali vezani za potrese (priručnici, knjige, članci i slično) koji će se pokušati prilagoditi potrebama obnove u Zagrebu i sistematizirati da budu dostupni inženjerima koji će sudjelovati u procesu obnove.

Može se istaknuti ciklus predavanja koji je organiziran u sklopu Savjetovanja OBNOVA GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA koji je početno planiran za 15.7.2020., ali je nakon odgađanja preobličnen u niz predavanja/''webinara'' gdje bi se sistematizirala znanja i iskustva potrebna za proces obnove. Trenutno je na molbu/zahtijev stručnjaka obrađeno nekoliko tema, a za rujan je predviđen nastavak s novim nizom predavanja i dobrom inženjerskom raspravom planiranom za 22.9.2020.

Osnovna ideja je da se formira ''online'' platforma gdje bi svi stručnjaci s zajedničkim nazivnikom ''potres'' mogli komunicirati i rješavati aktualne probleme. Platforma bi trebala povezati stručnjake s terena (od pregleda do projekata, nadzora, izvođača i slično), znanstvenike svih struka na Sveučilištima u Hrvatskoj (Zagreb, Split, Osijek i Rijeka), brojne stručnjake iz inozemstva koji su ponudili pomoć u procesu obnove Zagreba te odgovorne unutar gradskih i državnih institucija. Takva platforma bi osigurala kvalitetu, brzinu, transparentnost i sve ostalo nužno za kvalitetan proces obnove Zagreba, ali i bilo kojeg drugog grada u Hrvatskoj. 

 

22.7.2020. Prvi ciklus predavanja

OBNOVA GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA (ciklus predavanja, Savjetovanje, konferencija, ...)

 

Stručna online konferencija - POTRES I ODRŽIVA GRADNJA - tehnički aspekti

Obnova nakon potresa/ suvremeni pristup seizmičke analize otpornosti postojećih zgrada

Različiti webinari/paneli/...