22.12.2020. Savjetovanje 5: Znanjem za Zagreb

Da zadržimo kontinuitet podizanja razine znanja (ključno za kvalitetnu obnovu Zagreba) i kontinuirani rad na podizanju razine svijesti o riziku od potresa (ključno za budućnost), određeni dio predavanja smo prebacili na 22.12. i formirali peti ciklus predavanja.

Neka od predavanja su već dogovorena (niže navedeno), a u pripremi su predavanja o metodama sanacija i rekonstrukcija, lokalnim proračunima pojedinog tipa zahvata (''torket'', FPR i slično), o oštetljivosti AB konstrukcija i štetama na zgradama i/ili AB mostovima uz osvrt na robusnost, primjeni ostalih (novih) materijala u rekonstrukcijama zgrada, o različitim iskustvima iz prakse, a posebice iskustvima iz Italije i slično.

Također, intenzivno se razgovara sa kolegama na drugim građevinskim fakultetima u Hrvatskoj, ali i šire (Makedonija, Slovenija i slično) da se napravi pregled istraživanja koja bi mogla pomoći u obnovi Zagreba. Ključno je ne zaboraviti iskustva koja imamo, a posebice recentna iz potresa u Stonu te poplava u Gunji. Predavanjima nedostaje dodatni doprinos kolega arhitekata, ali ostalih struka, što će se pokušati također obraditi. Svi koji misle da mogu doprinijeti znanjem i iskustvom obnovi Zagreba su pozvani. 

Konačni presjek će biti na prvoj Hrvatskoj konferenciji za potresno inženjerstvo (1st Croatian Conference on Earhquake Engineering) koja će se održati 22.3. na godišnjicu potresa u Zagrebu sa motom:

Join us to shake (help) Zagreb with knowledge and to reconstruct the past for resilient future (new tradition)..

 

 

Marijan Herak, Snježan Prevolnik: ''Seizmički hazard'' (radna tema)

Vrlo bitna tema za razumijevanje seizmičkog rizika, ali i proračuna konstrukcija.

 

 

 

 

Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević, Miodrag Drakulić: Zaštita od požara zgrada kulturne baštine

Projektiranje zaštite od požara u građevinama najčešće se provodi primjenom preskriptivnih pravila propisanih regulativom. Međutim, kada se radi o obnovi zgrada kulturne baštine, takav pristup je gotovo nemoguće primijeniti. S druge strane, pristup projektiranju, koji se bazira na ciljanim svojstvima (tzv. performace-based design) može rezultirati minimalnim i racionalnim izmjenama koje zadovoljavaju 2. temeljni zahtjev za građevinu, sigurnost u slučaju od požara, a istovremeno postižu i ostale ciljeve obnove takvih zgrada. Stručnjaci s poslijediplomskog sveučilišnog studija Požarno inženjerstvo dat će osvrt na probleme, koji proizlaze iz zahtjeva i ograničenja hrvatske regulative u ovom području te mogućnosti projektiranja zaštite od požara prilikom obnove zgrada kulturne baštine. Prikazat će se rješenja primijenjena na nekim svjetski poznatim građevinama (npr. Shaekespeares Globe Theatre u Londonu i sl.).

 

Bojan Milovanović, Marina Bagarić: Prilika za smanjenje potrošnje energije uz seizmičku obnovu zgrada.

Možemo li i na koji način iskoristiti priliku da se napravi ono što je već trebalo biti napravljeno - konstruktivna sanacija zgrada istovremeno s energetskom obnovom? Napravit će se osvrt na moguće tehnologije energetske obnove i moguće uštede energije u zgradama centra grada. Dodatno, prikazati će se ograničenja u mogućnostima obnove.