17.12.2020. Savjetovanje 5: Znanjem za Zagreb - sinkrono zajedno seizmolozi, arhitekti i građevinari

Kontinuitet podizanja razine znanja (ključno za kvalitetnu obnovu Zagreba) i kontinuirani rad na podizanju razine svijesti o riziku od potresa (ključno za budućnost) nastavljamo sa temema koje čine dodatni iskorak prema cjelovitom shvaćanju problematike rizika od potresa. Savjetovanje je koncipirano kao ''mješavina'' seizmologije, arhitekture i građevine čija je uska suradnja ključna za obnovu Zagreba.

 

YouTube

 

Seminar sponzorira:

  samoborka-reklama

 

10:00   Maria Gabriella Castellano: Italian experience in seismic retrofit of buildings through seismic isolation or energy dissipation

O seizmičkoj izolaciji zgrada se sve više priča u stručnoj javnosti, a vjerujemo da će predavanje uvažene kolegice dodatno osvijetliti to neistraženo područje u Hrvatskoj. Predavanje će biti opsežno (oko 90 minuta), ali će sustavno obraditi temu koju će sve više trebati imati na umu. Recent earthquakes in Italy have unfortunately shown the high seismic vulnerability of existing buildings, and the need to retrofit them. A big amounts of buildings was thus retrofitted in last 20 years, both very old unreinforced masonry buildings and modern non ductile reinforced concrete buildings. Seismic retrofit was carried out both in buildings already damaged by earthquakes, e.g. by 2009 L’Aquila earthquake, and in buildings in areas not recently affected by earthquake. This presentation focuses on the use of seismic isolation or energy dissipation in the retrofit of buildings. Seismic isolation has been used to retrofit both reinforced concrete buildings and masonry buildings, even some monumental buildings. Thanks to its effectiveness in reducing the acceleration transmitted to the building, there is usually no need to reinforce the superstructure, and the works are concentrated in the storey where the isolators are installed (basement and/or foundation). Thus, it can be applied keeping the building in use. Energy dissipation is used mainly in dissipative braces, added to existing reinforced concrete framed buildings designed to non-seismic specifications or old seismic codes without the capacity design approach, and therefore lacking both ductility and stiffness. The supplemental damping offered by the dampers allows the reduction of the ductility demand in R.C. structural members and thus can significantly reduce their damage. A lot of examples of retrofit intervention with both seismic isolation and energy dissipation will be shown.

                                                                       CV / životopis (.pdf)

 

 

12:00   Marijan Herak, Snježan Prevolnik: O razvoju inženjerske seizmologije u Hrvatskoj - dosezi, postignuća i izazovi

Ključna tema za razumijevanje seizmičkog rizika, ali i proračuna konstrukcija od kolega koji više od 30 godina upozoravaju na probleme s kojima smo se ove godine i suočili. Kolege su neizostavni prvi korak svih naših proračuna i suradnja s njima u budućnosti jednostavno mora biti intenzivnija kao što je to uobičajeno u drugim državama.

Predavanje "O razvoju inženjerske seizmologije u Hrvatskoj - dosezi, postignuća i izazovi" pokrit će –ukratko! – neke trenutke u razvoju inženjerske seizmologije u Hrvatskoj, od dana Andrije Mohorovičića do danas, a dotaknut će se i izazova koje valja prevladati u budućnosti. Najveći dio predavanja bit će posvećen definiciji nekih pojmova važnih za razumijevanje principa na kojima se temelje istraživanja u ovoj seizmološkoj disciplini. Npr. dotaknut će se pojmovi poput potresnog hazarda (opasnosti), parametara kojima hazard možemo definirati, Fourierovih spektara i spektara odziva, amplifikacije potresne pobude u površinskim slojevima tla, mikrozoniranja, rezonancije zgrada-tlo,... Svaki od pojmova bit će ilustriran primjerima iz recentne prakse. Također će se ukratko iz seizmološke perspektive analizirati prikladnost dijela važećih normi za protupotresnu gradnju.

                                                                       životopis / CV (.pdf)

 

 

13:00   Bojan Milovanović, Marina Bagarić: Prilika za smanjenje potrošnje energije uz seizmičku obnovu zgrada.

Možemo li i na koji način iskoristiti priliku da se napravi ono što je već trebalo biti napravljeno - konstruktivna sanacija zgrada istovremeno s energetskom obnovom? Napravit će se osvrt na moguće tehnologije energetske obnove i moguće uštede energije u zgradama centra grada. Dodatno, prikazati će se ograničenja u mogućnostima obnove.

 

 

14:00   Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević, Miodrag Drakulić: Zaštita od požara zgrada kulturne baštine

Projektiranje zaštite od požara u građevinama najčešće se provodi primjenom preskriptivnih pravila propisanih regulativom. Međutim, kada se radi o obnovi zgrada kulturne baštine, takav pristup je gotovo nemoguće primijeniti. S druge strane, pristup projektiranju, koji se bazira na ciljanim svojstvima (tzv. performace-based design) može rezultirati minimalnim i racionalnim izmjenama koje zadovoljavaju 2. temeljni zahtjev za građevinu, sigurnost u slučaju od požara, a istovremeno postižu i ostale ciljeve obnove takvih zgrada. Stručnjaci s poslijediplomskog sveučilišnog studija Požarno inženjerstvo dat će osvrt na probleme, koji proizlaze iz zahtjeva i ograničenja hrvatske regulative u ovom području te mogućnosti projektiranja zaštite od požara prilikom obnove zgrada kulturne baštine. Prikazat će se rješenja primijenjena na nekim svjetski poznatim građevinama (npr. Shaekespeares Globe Theatre u Londonu i sl.).

 

 

16:00   Luka Korlaet: Potres očima arhitek(a)ta

Arhitektonska zajednica u post-potresnom periodu djelovala je unisono: šest najrelevantnijih arhitektonskih udruga neumorno se koordiniralo i sročilo prijedbe na Zakon o obnovi od kojih je jedan dio i usvojen. Arhitekti su volontirali u preliminarnim pregledima oštećenih zgrada zajedno s kolegama građevinarima. Društvo arhitekata Zagreba kontinuirano je naglašavalo priliku za sveobuhvatnu obnovu. Arhitektonski fakultet uključio se uključivanjem svojih članova u Savjet za obnovu kao i izdavanjem dvaju kapitalnih elaborata te izradom studentskih programa na svim katedrama i razinama studija. Ovo izlaganje prikaz je samo malog dijela napora djelatnika Arhitektonskog fakulteta uloženog u zacjeljivanje rana uzrokovanih potresom kao i apel za tijesniju suradnju s inženjerima konstrukcije.

                                                                       Životopis (.pdf)

 

 

17:00   Ljubomir Miščević: Smanjenje rizika od ugroza prema Sendai okviru do 2030. i visoka energetska učinkovitost u funkciji urbane sugurnosti

Predavanjem će se detaljnije objasniti petnaestgodišnji sporazum Sendai okvira za smanjenje rizika od ugroza kroz sedam globalnih ciljeva i četiri prioritetne akcije. Dubinska, cjelovita i integralna visoko energetski učinkovita obnova je moguća i očekivana kao „Build Back Better“ model obnove kojim se postiže i deseterostruke uštede energije („faktor 10“), a ujedno se ostvaruje toplinska, vizualna i akustična ugodnost te visoka razina održivosti, pristupačnosti i sigurnosti.

                                                                       CV   +   životopis (.pdf)