OPĆENITO:

Nakon potresa u Zagrebu u 22.3.2020. godine građevinski stručnjaci volonteri su priskočili u pomoć svojim sugrađanima radeći brzu procjenu oštećenja i uporabljivosti njihovog doma. Takve procjene su posebice bitne jer oštećene zgrade mogu ugroziti život građana s obzirom da se očekuju naknadni potresi (aftershock) - ne zaboravimo Anamariju !!!

Bitno je istaknuti da je početna inicijativa bila isključivo volonterska i nije se vezala za niti jednu instituciju mada je puno institucija pomagalo u organizaciji sustava (niže su navedene). Stručnjaci isključivo svojim savjetima pomažu sugrađanima, a svaku zlouporabu je potrebno prijaviti nadležnim službama. U prvih tjedan dana je napravljeno više od volonterskih 5000 procjena pri čemu je obrađen najveći dio najoštećenijih zgrada i kritične infrastrukture (bolnice, škole, javne zgrade i slično). Nakon tjedan dana napornog rada, procjene su privremeno usporene radi bolje organizacije sustava (posebice s obzirom na koronavirus), a nastavljene su punim intenzitetom 3.4.2020.

S obzirom da nije bilo realno da stručnjaci volontiraju više od mjesec dana omogućeno im je da mogu izabrati svoj status:

a) biti volonter (volontiranje kako je bilo od prvog dana, ali uz bolju podršku sustava u smislu osiguranja i slično),

b) biti angažiran na ugovor o djelu (za sve koji nisu u mogućnosti volontirati, ali mogu obavljati preglede oštećenja uz svoje obveze.),

Rad će biti nastavljen dok se ne pregledaju sve zgrade što se očekuje do kraja travnja. Bitno je istaknuti da su iskustva s terena neprocjenjiva za definiranje koraka koji slijede, a što dalje - vidite ovdje.

Načelno je dogovoreno s politikom da će se grubo izračunati satnica od volontiranja (preko broja pregledanih zgrada) i ''pretvoriti'' u novce koji će se  uplatiti za obnovu neke od bolnica u ime struke. Trenutna ideja je da bude neka dječja bolnica jer su bolnice i škole (djeca) najosjetljivije teme društva, a to će biti poruka nas inženjera svima gdje treba ulagati i gdje nema ''popuštanja'' s obzirom na rizik od potresa. 

 

NATRUHE SUSTAVA:

Prvo, najbitnije je istaknuti volontere koji su se u kriznoj situaciji stavili na raspolaganje i velikom žrtvom priskočili u pomoć svojim sugrađanima.

Gotovo svu infrastrukturu, zaštitnu opremu i logistiku osigurao je Ured za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba u Branimirovoj 71b što je plod dugogodišnjeg rada i suradnje na temi ''Saniranja posljedica djelovanja potresa''. Grad Zagreb je osigurao suradnju s brojnim djelatnicima - primjerice upis podataka o izolaciji i samoizolaciji (hvala Dino), radu na ''čišćenju'' duplih prijava, koordinaciji različitih službi, financiranju troškova i slično.

Tvrtka GDi d.o.o. osigurala je potporu kroz aplikacije u oblaku ArcGIS Online - Collector for ArcGIS, Workforce for ArcGIS, Operations Dashboard i dr. Za rad u tim aplikacijama osigurano je preko 1000 licenci za volontere i pripadnike civilne zaštite za cijelo vrijeme trajanja krizne situacije. Osim softverske podrške, zaposlenik tvrtke GDi d.o.o., Ivica Skender mag. ing . geod., bio je neprestano na raspolaganju u Uredu za upravljanje u hitnim situacijama kao član stožera, uz potporu još dvoje djelatnika u punom radnom vremenu.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva je pružila neprocjenjivu pomoć u osiguranju potrebne opreme, konstantnim pozivima svojim članovima na volontiranje, komunikaciji s medijima i slično. Također Komora je osigurala opremu za rad inženjera (alati, svjetiljke), zaštitna sredstva (maske, rukavice), sredstva za dezinfekciju ruku, podloške za papire, potrošni pribor, itd.

Hrvatska komora inženjera arhitekta sudjelovala je u troškovima nabave radne opreme.

Posebna zahvala HDSVIP-u (Hrvatskom društvu sudskih vještaka i procjenitelja) za angažman oko organizacije nabave svih potrebnih sredstava za rad inženjera volontera te sudjelovanje u organizaciji rada stožera i u preuzimanju svih poslova oko doniranja opreme.

PMF Geofizički odsjek i Seizmološka služba su uvijek ključni dio svakog potresnog inženjerstva. Savjeti i upute od kolega su neophodni za svako strateško promišljanje.

Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa godinama povezuje većinu sudionika u aktivnostima smanjenja rizika od katastrofa kojima se bavimo prije same katastrofe. Platforma je bila ključni element u postavljanju sustava upravljanja rizicima za sve rizike počevši s izradom prve nacionalne procjene rizika. Posljedično, suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova Ravnateljstvom Civilne zaštite kroz niz godina, rezultirala je zajedničkim sudjelovanjem u projektima, vježbama (gdje su testirani obrasci koji se trenutno koriste), zajedničkim odlaskom u Albaniju (kraj 2019.) i slično, te značajno doprinijela postavljanju sustava koji djeluje nakon sto se katastrofa ili velika nesreća dogodila.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je osiguralo dio tehnike nužne za bolju koordinaciju rada kao i zaštitna sredstva (maske i sredstva za dezinfekciju ruku).

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta pružila je potporu u obradi dijela informacija od interesa za civilnu zaštitu.

Tehničku (IT) podršku uspostavi i razvoju weba HCPI osigurao je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce).

U savjetovanjima je sudjelovalo niz kolega iz Splita, Osijeka, Rijeke i ostalih dijelova Hrvatske. Posebna pomoć je dobivena iz konzultacija sa kolegama iz Italije i hrvatskih državljana u Švicarskoj.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je inicirao organizaciju sustava i stavio na raspolaganje niz djelatnika s obzirom da su imali potrebna iskustva i znanje da pomognu svojim sugrađanima. 

 

DONACIJE:

A1 Hrvatska - donacija prijenosnih punjača za mobitel (oko 200 kom.).

PEVEX - alat za rad inženjera.

BAUHAUS - alat za rad inženjera.

HAC - Hrvatske autoceste - financijska pomoć za nabavu zaštitnih sredstava.

LIDL - financijska pomoć za nabavu zaštitnih sredstava.

FACIES d.o.o. - nabava opreme - signalni sprejevi.

BAČELIĆ d.o.o. - nabava opreme -zaštitne jednokratne rukavice.

KAMGRAD d.o.o. - nabava opreme - torbe za alat i opremu.

INSAKO d.o.o. - nabava sredstva za dezinfekciju ruku.

HUO - Hrvatska udruga održavatelja -  financijska pomoć za nabavu zaštitnih sredstava.

KOŽUL d.o.o., Slavonski Brod - nabava opreme - alat za rad inženjera.

COMOTEMPERA d.o.o., Kastav - nabava opreme - signalni sprejevi.

GARK KONZALTING d.o.o., Zagreb - pomoć u logistici osiguranja opreme i nabava sredstava za dezinfekciju ruku.

Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja - HDSVIP - donacija zaštitnih maski i opreme.

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije - HKOIG - donacija zaštitnih maski i rukavica.Za sve donacije i pomoć našem radu - Kontakt za sve tvrtke, institucije i pojedince koje žele dati svoj doprinos u radu naših inženjera volontera mail HDSVIP-a: info@sudski-vjestaci.hr ili na br.mob: 091/6658240