ARHIVNO - Upute za mobilizaciju

MOBILIZACIJA (ovo su upute koje su se nakndano izmijenile, a nove možete naći na Nove upute za mobilizaciju)

13.2.2021. INFO iz MUP RCZaštite: 
Nadamo se da ste već svi dobili naloge za mobilizaciju (ništa Vas ne obvezuju!!!), tako da možemo krenuti u drugi korak za refundiranje troškova, a to je ISPUNJAVANJE OBRASCA za dobivanje POTVRDE o mobilizaciji (link na obrazac). Obrazac je napravljen online da pokušamo ubrzati postupak i preciznije sistematizirati podatke. Svi koji planirate pokrenuti proces refundiranja troška, molili bih Vas da (što prije) ispunite navedeni obrazac.
Ostvarivanje prava po mobilizaciji (arcgis.com), a mi bi provjerene podatke/tablicu svaku večer slali u MUP.

Korake koji slijede možete pronaći na našoj internet stranici (još ćemo je danas dopunjavati), a u nastavku šaljem primjere ispunjenih obrazaca dobivene iz MUP-a. Preporuka je da paralelno ispunite sve obrasce (na internet stranicama su) odnosno uskladite sve podatke. Kad dobijete povratno Potvrdu o mobilizaciji onda sve zajedno šaljete (brže će u obradu). Napomena (dogovor) za kilometražu: s obzirom da je tablica dosta "kruta" odaberite jedan od stožera i napravite neki prosjek dolazaka od doma do stožera s obzirom na broj dana - naravno uskladite s realnom kilometražom. Za sva pitanja/nedoumice/slanja (osim kilometraže :-)): mobilizacija@civilna-zastita.hr

Direktni link za online obrazac za izdavanje potvrde o mobilizaciji (arcgis.com)

Potvrda o mobilizaciji koju popunjava RCZ MUP.pdf

Zahjtev za isplatu naknade koju popunjava pripadnik osobno (ukoliko želi) .pdf

Zahtjev za naknadu place kojeg popunjava poduzece.pdf

Što je mobilizacija i što ona znači stručnjaku za brze preglede zgrada?

U slučaju krizne situacije u RH predviđena je procedura mobilizacije prema uočenim potrebama na terenu. Sve službe koriste istu proceduru odnosno svi pripadnici postrojbi civilne zaštite (lokalne, regionalne i državne razine) kao i udruge (primjerice po potrebi HGSS i slično). Postupak mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite definiran je Zakonom o sustavu civilne zaštite i Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok ostvarivanje materijalnih prava to jest refundacija propisuje Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite. U konačnici uredba osigurava/pokriva:

 • Vaše osiguranje (od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja)
 • Dnevnice i naknada Vama za trošak puta (standardna dnevnica od 150kn i naknada 0.75kn/km za sve u RH)
 • Naknada plaće Vašim firmama (u visini Vaše plaće za svaki radni dan koji izbivate)

Svi bi trebali dobiti email s mobilizacijom, a u slučaju da se ne želite ''mobilizirati'' slobodno sve ignorirajte.

 

OSIGURANJE

Od prvog dana su svi stručnjaci su osigurani preko mobiliziranja HCPI-a prema prilogu u kojem je popis stručnjaka koji su se prijavili za volontiranje (osiguranja od komora su dodatna). Popis stručnjaka je kreiran prema prijavnom obrascu koji ste ispunili za dobivanje šifre za Collector.

 

DNEVNICE I TROŠAK PUTA

Prema ODREDBI VLADE, ali i uobičajenim procedurama svi mobilizirani mogu dobiti dnevnicu i naknadu za troškove puta. Kao što je već istaknuto to je uobičajena dnevnica i naknada za sve u RH i ne predstavlja ''plaću'' za posao koji se odrađuje (neprocjenjiv :-)). Svi koji planiraju iskoristiti odredbu nužno je da kontinuirano EVIDENTIRATE/PRATITE SVOJE AKTIVNOSTI:

 • početak Vašeg rada,
 • s kim idete na teren
 • kilometre koje ste ukupno prošli
 • adrese koje ste odradili
 • završetak Vašeg rada
 • svakodnevno ispunite upitnik

Sve je vrlo slično evidenciji koju smo imali u Zagrebu, a znajući da Vam je to opterećenje (nakon napornog dana), pokušali smo Vam olakšati sa upitnikom. Također, primijetili smo da Tracker slabo palite, ali molili bi da ga barem upalite kad dođete u naselje gdje odrađujete preglede i onda ga ugasite (ponovite proceduru s promjenom naselja/lokacije). Nažalost, procedure su takve, sve na kraju ovisi o Vama želite li iskoristiti odredbu ili ne, a daljnju proceduru će preuzeti kolege u MUP-u.

 

NAKNADA FIRMAMA

Konačno, prema istoj odredbi Vaše firme mogu dobiti naknade za Vaše vrijeme u smislu nadoknade plaće za odrađene dane. Što se tiče nazoposlenih, oni nisu uključeni u naknadu, ali pokušavamo naći alternativno rješenje. 

 

Zaključno, svatko tko želi iskoritstiti naknadu za dnevnice i troškove prijevoza potrebno je da:

 1. Radi evidencije, svakodnevno na kraju dana ispuniti upitnik koji se nalazi na sljedećem LINKU.
 2. Ispuniti Prilog 1. Zahtjev za Naknadu plaće  (pravne osobe)
 3. Ispuniti Prilog 3. Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacija i troškova prijevoza (fizičke osobe).

 

Zahtjeve je potrebno poslati poštom na kraju mjeseca ili po demobilizaciji (sami se demobilizirate). Detaljnije objašnjenje niže u tekstu.

Upute za one koji žele iskoristiti naknadu za dnevnice i troškove prijevoza (fizičke osobe) te naknadu plaće (pravne osobe - tvrtke, obrti, udruge...)

Mobilizacija će se vršiti prema sljedećoj Uredbi:

 • Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, NN br. 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza (.doc)

Prilozi za mobilizaciju nalaze se na sljedećem linku: prilozi.doc

1) Naknada za plaću pravnim osobama (tvrtkama, udrugama, obrtima...) za mobilizirane zaposlenike

 • Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja sustava Civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.
 • Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije.
 • Poslodavac je dužan nadležnom tijelu ponijeti zahtjev za naknadu plaće u roku 30 dana od dana demobilizacije s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.
 • Poslodavac je dužan nadležnom tijelu ponijeti zahtjev za naknadu plaće u roku 30 dana od dana demobilizacije s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.
 • Tvrtka (njezino računovodstvo) popunjava obrazac Prilog 1. -  Zahtjev za naknadu plaće i šalje ga poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10000 Zagreb.
  • Napomena: Sam zaposlenik još ispunjava za sebe Zahtjev iz Piloga 3. ako želi isplatu dnevnica i putnih troškova.

2) Naknada za dnevnice i troškove prijevoza mobiliziranoj fizičkoj osobi

 • Mobilizirani pripadnik za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima civilne zaštite na području RH ima sljedeća prava koja se odnose na:
  • Naknadu po danu mobilizacije
  • Naknada troškova prijevoza
  • Osiguranje od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja
 • Mobilizirana osoba popunjava Prilog 3. - Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacija i troškova prijevoza (isplatu putnih troškova i dnevnica). Također, ovaj prilog ispunjavaju i nezaposlene osobe i umirovljenici. Popunjeni obrazac se šalje po demobilizaciji (najkasnije 30 dana od demobilizacije) ili periodično (ako će se raditi duže vremena), poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10000 Zagreb.

Kratke napomene za ispunjavanje Priloga 1. i 3. nalazi se u dokumentu.