MOBILIZACIJA

Pokušali smo skratiti prijašnje upute i prilagoditi promjenama koje su se pojavile u međuvremenu u postupku mobilizacije. Ako nekome trebaju stare upute, može ih naći na sljedećoj poveznici.

Što je mobilizacija i što ona znači stručnjaku za brze preglede zgrada?

U slučaju krizne situacije u RH predviđena je procedura mobilizacije prema uočenim potrebama na terenu. Sve službe koriste istu proceduru odnosno svi pripadnici postrojbi civilne zaštite (lokalne, regionalne i državne razine) kao i udruge (primjerice po potrebi HGSS i slično). Postupak mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite definiran je Zakonom o sustavu civilne zaštite i Pravilnikom o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok ostvarivanje materijalnih prava to jest refundacija propisuje Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite. U konačnici uredba osigurava/pokriva:

  • Vaše osiguranje (od odgovornosti i/ili posljedica nesretnog slučaja)
  • Dnevnice i naknada Vama za trošak puta (standardna dnevnica od 150kn i naknada 0.75kn/km za sve u RH)
  • Naknada plaće Vašim firmama (u visini Vaše plaće za svaki radni dan koji izbivate)

OSIGURANJE

Od prvog dana su svi stručnjaci su osigurani preko mobiliziranja Ravnateljstva civilne zaštite (osiguranja od komora su dodatna).

***KORACI:

1. MOBILIZACIJA

Od prvog dana su svi stručnjaci mobilizirani od strane Ravnateljstva Civilne zaštite prema prijedlogu HCPI-a u kojem je popis stručnjaka koji su se prijavili za volontiranje. Popis stručnjaka je kreiran prema prijavnom obrascu koji ste ispunili za dobivanje šifre za Collector.

Svi bi trebali dobiti poziv i e-mailom i poštom, a u slučaju da se ne želite ''mobilizirati'' slobodno sve ignorirajte.

2. ISPUNJAVANJE EVIDENCIJE O AKTIVNIM DANIMA

Kada stručnjak odluči kako više neće sudjelovati u “brzim” pregledima, ispunjava evidenciju o aktivnim danima putem online obrasca. Nakon toga HCPI dostavlja tablicu s podatcima Ravnateljstvu civilne zaštite.

PREDUVJETI ZA ISPUNJAVANJE OBRAZACA O OSTVARIVANJU PRAVA PO MOBILIZACIJI

Kako biste ispunili spomenuti obrazac nužno je da kontinuirano EVIDENTIRATE/PRATITE SVOJE AKTIVNOSTI:

  • početak Vašeg rada,
  • s kim idete na teren
  • kilometre koje ste ukupno prošli
  • adrese koje ste odradili
  • završetak Vašeg rada
  • svakodnevno ispunite upitnik (digitalni obrazac za svakodnevnu evidenciju i praćenje Vaših aktivnosti)

3. POTVRDA O MOBILIZACIJI

Ravnateljstvo civilne zaštite, prema tablici HCPI-a u kojoj su navedeni aktivni dani za svakog stručnjaka, izrađuje potvrde o mobilizaciji. Iste šalje e-mailom stručnjacima.

4. NADOKNADA FINANCIJSKIH TROŠKOVA

Tek nakon što stručnjak dobije potvrdu o mobilizaciji mogu započeti procesi nadoknade financijskih troškova. Nadoknaditi se mogu troškovi dnevnica i puta za volontere, ali i troškovi plaće firmama za dane koje su volonteri aktivno proveli na terenu provodeći brze procjene.

DNEVNICE I TROŠAK PUTA

Prema ODREDBI VLADE, ali i uobičajenim procedurama svi mobilizirani mogu dobiti dnevnicu i naknadu za troškove puta (standardna dnevnica od 150kn i naknada 0.75kn/km za sve u RH).

Stručnjaci moraju ispuniti Prilog 3. Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza (fizičke osobe). Uz to prilažu: potvrda mobilizaciji, preslika osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu. Možete pogledati primjer ispunjenog Priloga 3 kako biste si olakšali njegovo ispunjavanje.

NAKNADA FIRMAMA

Firme moraju ispuniti Prilog 1. Zahtjev za Naknadu plaće (pravne osobe). Uz to prilažu: potvrda mobilizaciji, ovjereni obrazac obračun ispunjene plaće. Možete pogledati primjer ispunjenog Priloga 3 kako biste si olakšali njegovo ispunjavanje.

5. SLANJE ISPUNJENIH OBRAZACA I POTVRDE O MOBILIZACIJI

Prema daljnjim uputama koje imate na našoj internet stranici, Potvrdu o mobilizaciji i ostale ispunjene obrasce za refundiranje troškova povratno šaljete u MUP na mobilizacija@civilna-zastita.hr


 

Napomena (dogovor) za kilometražu: s obzirom da je tablica dosta "kruta" odaberite jedan od stožera i napravite neki prosjek dolazaka od doma do stožera s obzirom na broj dana - naravno uskladite s realnom kilometražom.
Za sva pitanja/nedoumice/slanja na email adresu mobilizacija@civilna-zastita.hr.
Novac za mobilizirane stručnjake je opravdani trošak za Fond solidarnosti stoga je preporuka da svi tražimo povrat (postoji ograničeni rok hitne mjere), a kasnije ga možete opet nekome donirati.