''Što dalje'' je najčešće pitanje upućeno našim volonterima na terenu (prilikom procjene sigurnosti i uporabljivosti zgrade) pa ćemo probati u kratkim crtama približiti mogući smjer.

 

1. faza: Procjena sigurnosti i uporabljivosti zgrada 

Procjenu se može ''shvatiti'' kao savjet stručnjaka svojim sugrađanima o sigurnosti življenja u oštećenoj zgradi i o hitnim mjerama koje je nužno potrebno napraviti (primjerice rušenje dimnjaka, stabilizacija zabatnog zida i slično). Procjene su službeno završile 22.6.2020. i baza je trenutno ''zaključana'' s čime su spriječene naknadne promjene i eventualni pokušaji zlouporaba. Ključno je istaknuti da su redovito rađene arhive baze i da se sve promjene oznaka odnosno potencijalne zlouporabe mogu provjeriti. 

Treba imati na umu da je baza podataka iz brzih pregleda gotovo jedina baza koja pokriva većinu problematike oštećenja nakon potresa, pa su se na nju naslonile razne institucije (sufinanciranje troškova za dimnjake/krovove, organizacija zamjenskog smještaja, podjela materijala za sanacije, krediti za banke, procjena troškova štete i obnove, pomoć iz fondova i slično) svojim odlukama. S obzirom da su odluke institucija vezane za procjene (''naljepnice''), a teško je odbiti ljude u potrebi (osnovna ideja pregleda), ukazala se potreba za ''dopunskim'' pregledima. Ideja je da se ''pokriju'' eventualna dodatna oštećenja od naknadnih potresa, neke propuštene (ili dodatne) prijave, ažuriranje podataka (odrađene hitne mjere), ispravci nedostataka, vraćanje procjena iz baze (provjere) i slično - popularno nazvano ''peglanje'' (sređivanje) baze. Za te potrebe je otvoren poseban ''sloj'' u bazi i angažirano je 16 iskusnih stručnjaka te nije određen datum završetka procjena.

 

 

2. faza: Obnova / popravak / pojačanje zgrada

Detaljni pregledi zgrada koji su planirani nakon brzih pregleda bi trebali biti definirani novim Zakonom odnosno trebali bi se uklopiti u procese obnove/popravka/pojačanja zgrada. Vjerujemo da će se, uz pomoć struke, definirati dobar Zakon koji će definirati cjeloviti pristup obnovi/popravku/pojačanjima zgrada na dobrobit svih građana i da sljedećim generacijama ostavimo ''sigurnije'' građevine (nasljeđe). Također, vjerujemo da će se novim Zakonom jasno komunicirati građanima o razini sigurnosti njihovih građevina, s obzirom na djelovanje potresa, koristeći SEIZMIČKI CERTIFIKAT. Takav dokument bi trebao obuhvatiti sve provedene mjere obnove/popravka/pojačanja zgrada, ali i olakšati donošenje dugoročnih strategija. 

 

 

PROCJENE ŠTETA 

Paralelno su u lipnju počele su i procjene šteta koju su odgovorne institucije dužne napraviti prema postojećim pravilnicima i zakonima (Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda). Ove procjene su vezane za prijave građana o štetama unutar stambenih jedinica (ne zgrada u cjelini), a dosta inženjera koji su provodili procjene sigurnosti i uporabljivosti zgrade su nastavili raditi i na ovim procjenama (detaljnije na stranicama Grada).