''Što dalje'' je najčešće pitanje upućeno našim volonterima na terenu pa ćemo probati u kratkim crtama približiti mogući smjer, makar je naš osnovni zadatak procjena oštećenja zgrada i procjena sigurnosti naših sugrađana s obzirom na mogućnost ponavljanja potresa (''aftershocka'').

 

1. faza: Procjena sigurnosti i uporabljivosti zgrada 

Procjenu se može ''shvatiti'' kao savjet stručnjaka svojim sugrađanima, je li sigurno živjeti u oštećenoj zgradi i savjet koje je hitne mjere nužno potrebno napraviti (primjerice rušenje dimnjaka, stabilizacija zabatnog zida i slično). 

Kad se završe brze procjene slijedile bi analize rezultata i korekcije s obzirom da smo uočili da neke procjene nisu usklađene. Svi građani će se moći informirati o promjeni procjene (boje), posebice ako je već provedena hitna mjera (primjerice uklanjanje dimnjaka, sanacija krovišta i slično) pa preporučene hitne mjere više ne vrijede. Nakon završetka 1. faze, građani će moći prijaviti ukoliko su uočili širenje pukotina pa će se zgrade ponovno pregledati. 

Analiza rezultata iz provedenih brzih procjena će pomoći u donošenju Zakon ''O obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice'' koji bi trebao regulirati stanje nakon što završi ova prva faza. Stručnjaci su uključeni u donošenje Zakona, a osnovni cilj je da se ovom ključnom problemu pristupi sistematski i cjelovito (jedinstvena prilika) odnosno da ispravimo propuste iz prošlosti. Vjerujemo da će se za to vrijeme odraditi veći dio brzih pregleda i da će iskustva s terena pomoći u razradi konkretnih rješenja koja bi pomogla projektantima (stručnjaci bi pripremili kratku ''kuharicu'' - karakteristična rješenja), ali i građanima. U skladu s navedenim građanima preporučujemo da za to vrijeme provedu samo hitne mjere koji ugrožavaju sigurnost (dimnjaci, balkoni, otvorena krovišta i slično), a za značajnije intervencije molimo građane za strpljenje. 

 

 

2. faza: Obnova / popravak / pojačanje zgrada

Detaljni pregledi zgrada koji su planirani nakon brzih pregleda bi trebali biti definirani novim Zakonom odnosno trebali bi se uklopiti u procese obnove/popravka/pojačanja zgrada. 

Vjerujemo da će se, uz pomoć struke, definirati dobar Zakon koji će definirati cjeloviti pristup obnovi/popravku/pojačanjima zgrada na dobrobit svih građana i da sljedećim generacijama ostavimo ''sigurnije'' građevine (nasljeđe).

Također, vjerujemo da će se novim Zakonom jasno komunicirati građanima o razini sigurnosti njihovih građevina, s obzirom na djelovanje potresa, koristeći SEIZMIČKI CERTIFIKAT. Takav dokument bi trebao obuhvatiti sve provedene mjere obnove/popravka/pojačanja zgrada, ali i olakšati donošenje dugoročnih strategija.