Obnovi ZG

Otvorena stručna platforma za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima.

Kako bismo u kriznoj situaciji što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je u sakupljanje i razmjenu relevantne raznorodne dokumentacije uključiti što širi krug stručne i zainteresirane javnosti te međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima, jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu.

Više o platformi obnovi.zg.

Platformu podržavaju:
| Udruženje hrvatskih arhitekata | Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Društvo arhitekata Zagreba | Hrvatska komora arhitekata | Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske | Udruženje hrvatskih urbanista | Institut za povijest umjetnosti | Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata | Hrvatsko restauratorsko društvo | IIC – Hrvatska grupa | Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu | Institut za društvena istraživanja u Zagrebu | Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Hrvatski centar za potresno inženjerstvo |


Objavljen Priručnik ''URGENTNI PROGRAM POTRESNE OBNOVE – UPPO'' 

Priručnik (poveznica) je zamišljen kao ''živ'' odnosno postavljeni su okviri za suradnju sa strukom na terenu pri čemu je za konkretne probleme predloženo nekoliko tehničkih rješenja, prezentirani su konkretni primjeri i troškovničke stavke. Autori i suradnici su posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom. U postupku izrade je i web aplikacija pomoću koje će se lakše pretraživati i povezivati rješenja. 

AB

 

 

Web aplikacija (u izradi):

wAwBwC