Pilot popis zgrada se odrađuje u sklopu europskog projekta (detaljnije) i NIJE izravno vezan sa popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (detaljnije). Popisom stanovništva se prikupljaju određeni podaci o stambenim jedinicama, a ovaj projekt bi osigurao podatke o konstrukciji/zgradi/građevini u cjelini i time neophodnu podlogu za brojna strateška promišljanja i oranizacijske procese. Ističemo da se podaci mogu koristiti samo na korist građanima u procedurama poput procjena rizika od potresa, podloga sustavu pregleda zgrada nakon potresa i slično. Postupak za e-upis se provodi preko upitnika:

Upitnik - upis zgrada za građane

Samoupis će se omogućiti u nekoliko razina prema raspoloživosti podataka i prema mogućnostima građana:

  • OSNOVNA (''atributna'') RAZINA - građanima će se omogućiti unos podataka (atributa) i učitavanje (''upload'') dokumentacije kroz online upitnik pri čemu će pitanja biti prilagođena i podržana vrlo detaljnim uputama (uključujući fotografije) - za višestambene zgrade je dovoljno da predstavnik stanara/vlasnik/upravitelj/projektant upiše za cijelu zgradu (ne po stambenim jedinicama).

  • INŽENJERSKA (''the'') RAZINA - biti će omogućen unos podataka (atributa) kroz online upitnik koji je prilagođen inženjerima odnosno upisuju se osnovni, ali i stručni podaci - preporuka je da podatke ispuni inženjer i/ili projektant.

 

Primjer podataka (atributa) koji se prikupljaju: 

godina izgradnje/rekonstrukcije, katnost, pravilnost građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu/temeljima, podaci o liftu/stubištu i slično.

 

Završno, svi podaci koji će se kasnije obrađivati/objavljivati neće biti prikazani za pojedinu zgradu/građevinu već za gradsku četvrt, općinu i slično. Ključno je da se podaci nikako neće moći koristiti na štetu građana odnosno njihova osnovna funkcija je podloga za statističke obrade, strateške odluke i buduće procese, a sve na korist građanima. Ovisno o kvaliteti unešenih podataka ovisi i kvaliteta korištenja u budućim procesima (primjerice procjene rizika, pregledi oštećenja i slično).

Svima hvala unaprijed i u nadi za kvalitetnom suradnjom ...

HCPI

 

 

 

Rezultati procjena oštećenja građevina nakon potresa kod Petrinje 2020:

 

Potres u Petrinji je vratio stručnjake na teren koji su još jednom ponudili svoje znanje za pomoć potrebitima. U sustavu za preglede oštećenja i uporabljivosti zgrada je sudjelovalo više od 1700 stručnjaka koji su u tri mjeseca pregledali sve prijavljene zgrade u Sisačko-moslavačkoj županiji. U travnju su pregledane prijavljene građevine u susjednim županijama, Grad Zagreb (od petrinjskog potresa) u srpnju, a u lipnju Krapinsko-zagorska županija. Bitno je istaknuti da je sustav postavljen da se sve građevine pregledaju minimalno jednom, a naknadni (od ''aftershockova''), detaljni, specijalistički i slični pregledi su uklopljeni u procese obnove. Rezultati pregleda su postali neizostavni dio sustava državnih i lokalnih uprava čime se još jednom istaknula važnost građevinske struke u kriznim situacijama nakon katastrofa poput razornih potresa. Brojni podupiratelji su pomogli improviziranom sustavu HCPI-a da odrade preglede i nužno je još jednom se svima zahvaliti, a vjerujemo da će se ubrzo postaviti sustavi koji će biti spremni i za buduće katastrofe.

 

Rezultati pregleda po županijama 10.5.2021.:

rezultati_zupanije

Potres 2020:

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, hrvatska OpenStreetMap zajednica i Open IT d.o.o. u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Operativnim centrom Civilne zaštite i Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske pripremili su i održavaju platformu na kojoj možete zatražiti i ponuditi pomoć i informacije. Dostupna je i mobilna aplikacija za ovu platformu.


GRAĐANI:

Za pravodobne i točne informacije Stožera civilne zaštite o potresima na području Republike Hrvatske pratite službenu stranicu Stožera civilne zaštite:

potresinfo

 

Video_article